Základné informácie

Vitajte na mojej osobnej privátnej stránke. Volám sa Stano Guláš, som z obce Bánov okr. Nové Zámky (nitriansky kraj) a ponúkam svoje služby ako konzervatívny starejší s dodržiavaním tradícií na svadby po celom Slovensku.

K úlohe starejšieho pristupujem zodpovedne s cieľom maximálnej snahy o čo najlepší a najkrajší priebeh vašej svadby a zážitok pre vás i vašich svadobných hostí. Podľa toho je zložený aj dramaturgicky ucelený výber hovoreného slova.

Na vašu svadbu prinesiem aj kúsok histórie v podobe pôvodného hovoreného slova a spevu z nitrianskeho kraja (obec Bánov, okr. Nové Zámky). 

Prevediem vás celou svadbou od odobierky a poďakovania rodičom (na požiadanie) cez mýtnika, uvítanie v sále, privítanie svadobných hostí, príhovor novomanželom, slávnostný prípitok, predjedlo, slávnostnú večeru, zahajovací tanec mladomanželov, krátke a zábavné svadobné hry pre dospelých i deti, krájanie svadobnej torty, spolupráca s DJ až po začepenie nevesty (v cene).

Ukončenie svadobného programu starejšieho je hovoreným slovom a záverečnou piesňou po polnočnom tanci mladomanželov, keď si ženích odvádza nevestu k prezlečeniu.  Hovorené slovo je počas celého večera, samozrejme na vhodných a na to určených miestach. 

Teším sa na osobné stretnutia a telefonické rozhovory (aj video hovory).

Cena 500 EUR

  • 1x stretnutie a konzultáciu pred svadbou (osobne alebo online)
  • vlastné ozvučenie hovoreného slova a spevu
  • symbolické darčeky mladomanželom
  • začepenie nevesty za účasti svadobných hostí
  • dopravu na miesto konania svadby
  • Pozn. 1: V prípade požadavky realizácie odobierky nevesty od rodičov (vzhľadom k tomu, že moja prítomnosť je potrebná cca 3 hodiny vopred) sa cena navýši o 50 EUR).
  • Pozn. 2: V prípade požiadavky, aby som bol prítomný aj v kostole počas svadobného obradu (vzhľadom k tomu, že moja prítomnosť je potrebná cca 2 hodiny vopred), sa cena navýši o 50 EUR).
  • Pozn. 3: V prípade požadavky realizácie odobierky nevesty od rodičov a zároveň požiadavky, aby som bol prítomný aj v kostole počas svadobného obradu, sa cena navýši o 100 EUR). 
  • Pozn. 4: Pri vzdialenosti konania svadby  nad 100 km od mesta Nové Zámky prosím ctených snúbencov o zabezpečenie ubytovania pre jednu osobu.

Tradície

Celý program mám pripravený na základe spracovania starých a pôvodných zvykov (najmä v rámci hovoreného slova) v slovenskej obci Bánov (okr. Nové Zámky, nitriansky región). A to na princípoch a scenári divadelnej hry Bánovská svadba z roku 1965 (hranej až do roku 1973), v ktorej režisér a herci obsiahli mnohé kľúčové informácie o priebehu svadby, rečnení, speve a zvyklostiach z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré pozbierali v rozhovoroch s pamätníkmi v obci Bánov.

Som oblečený v kroji, ktorý mi ušila dáma s dvanásťročnou praxou v zákazkovej výrobe odevov pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava podľa vzoru tak, ako sa nosil v obci Bánov (región Úľany nad Žitavou): čierne hrubé flaušové nohavice s našitou čiernou stuhou, jednoduchá krojová vyšívaná košeľa bezgolierová, pôvodná krojová vesta a pôvodný ozdobený klobúk.

Pri práci používam profesionálne vybavenie pre prácu v teréne - vlastný bezdrôtový mikrofón AKG P5 / SHURE SM58 / AKG D7, hudobné podklady na iPad-e a ozvučenie YAMAHA STAGEPAS 200 BTR - všetko na batérie bez potreby elektrickej energie tak, aby sme spoločne dobre počuli aj odobierku u vás doma, či privítanie na mieste konania svadobnej zábavy.

Čepenie nevesty

Čepenie nevesty obsahuje hovorené slovo pretkané spevom s hudobnými podkladmi (ľudový spev s harmonikou), symbolické darčeky odo mňa a od rodičov, a obligátne tri otázky “Dáš si ty svoj vienok sňať alebo radšej hlávku sťať?”.

Čepenie nevesty realizujem buď:

a) vlastným slovom a spevom s kvalitnými ľudovými hudobnými podkladmi

b) objednaním externej skupiny dievčat / žien, ktoré sa čepeniu venujú taktiež profesionálne. 

Čepenie nevesty končí polnočným tancom mladomanželov so svadobnými hosťami (podľa vhodnosti a požiadavky bez misky alebo s miskou na zbieranie peňazí pre mladomanželov).

Doplnkový program

Zároveň vám na vašu svadbu môžem pripraviť dramaturgicky ucelený prémiový hudobný umelecký program v kombinácii:


a) s exkluzívnou mladou eventovou kapelou ADAM’S GOLDEN BAND na 2-3 tanečné kolá ako noblesný doplnok k DJ (www.adamsgoldenband.com)


b) s vynikajúcimi profesionálnymi a kvalitnými DJ-mi (externá objednávka), či overenou a spoľahlivou ľudovou hudbou (externá objednávka)


c) so zabezpečením profesionálneho osvetlenia a ozvučenia aj na koncertnej úrovni


d) so zabezpečením vystúpenia akejkoľvek hudobnej či hereckej hviezdy z domácej či zahraničnej umeleckej scény.


Informácie o možnostiach doplnkového programu nájdete na webe mojej umeleckej agentúry 

GOLDEN ENTERTAINMENT
www.golden-entertainment.com

Kontaktné údaje